Arkiv

Endel større omlegginger av traffikken i gatene.

Det arbeides for tiden iherdig med å forbedre traff-flyten i gatene i Natal – gjennom nybygginger og forbedringer og i den forbindelse er det viktig at man følger med hva som skjer og unngår unødige køer og omkjøringer.

Følg med i media om hva som skjer som f. eks. dette:

138687