Arkiv

6200 mister jobben i RN/CEARA når Del Monte trapper ned.

Det går mot dårligere tider i fruktbransjen i RN/CEARA.

Seks tusen og to hundre mennesker vil bli arbeidsløse RN og Ceará med avgangen av Del Monte sin banan produksjon for det  internasjonale banan markedet. Hovedproduktet til Del Monte er bananer og beskeftiger rundt 6,900 ansatte i RN og CE og man skal derfor kutte nesten 90% av de ansatte. Antallet tilsvarer tre og en halv ganger totalen av arbeidere ansatt i hele landbrukssektoren i de to statene, som  i 2013, som var på 1,806, ifølge tall fra General Register for sysselsatte og arbeidsledige + departementet for Arbeiderpartiet og sysselsetting. Selskapet har ikke en detaljert plan for når evt.  permitteringer/oppsigelser  vil skje eller et nøyaktig antall antall arbeidere som vil bli oppsagt i RN.

Store banan-plantasjer både i RN og Ceara vil kraftig redusere sin produksjon i de to statene.

I RN så opprettholder Del Monte 10 gårder i regionen i Vale do Açu på 1,450 hektar med planter området. Ifølge General Manager for Del Monte i Brasil, Sergio Camacho så skyldes dette en endringen i strategi, fram til juli 2014 så vil banan plantasje-områdene bli redusert til 900 hektar, som tilsvarer en reduksjon på 38%. I 2013 stengte man den multinasjonale produksjonen fra RN på 3,5 millioner bokser/esker på hver  18 kilo bananer, som utgjorde 60% av den totale mengden på 2,1 millioner bokser/esker til det utenlandske markedet.

Forrige uke, hadde Del Monte allerede kunngjort at det ville ikke lenger produsere til det internasjonale markedet. En av grunnene sitert av General Manager for selskapet skyldes at 40% av den totale produksjon av brasilianske bananer som er solgt til  Europa, nå har mistet kontrakten i konkuranse med andre internasjonale selskaper og forretningsavtaler.

Sergio Camacho sier at blant de negative faktorene skyldes at produksjons kostnadene vil være høyere i statene RN og CE, sammenlignet med andre produsentland som konkurrerer med dem i Del Monte, i tillegg til problemer med forbud av plantevernmidler som i andre land ikke er forbudte. Dette genererer kostnader som er mye større enn hos de to store konkurentene som Del Monte står overfor på verdensmarkedet.

I oppfatning fra  General Manager, såer vi glade for å være i Brasil og har vært her i 12 år til nå og dette er ikke noen kritikk av Brasil, men vi kan ikke produsere med tap sier selskapet til media. Eksporten fra Brasil har blitt meget komplisert de siste par årene sies det. Vi satser nå videre på det innenlandsle markedet i Brasil, men trenger på langt nær så store plantasjer og ansatte lenger pga dette.

Dette er ikke første gang at Del Monte Brasil står overfor problemer i produksjonen. I mai 2008, så annonserte produsenter og eksportør av frukt, en oppsigelsen av nesten tusen ansatte i Rio Grande do Norte, på  grunn av gjentatte tap  forårsaket av oversvømmelser i  Açu-dalen noe som gjorde store ødeleggelser på plantasjene der.

Del Monte har etterhvert forsøkt å skyve mere av sin produksjon over på leveranser til det innenlandske markedet, men slikde drastiske oppsigelser som nå, vil får meget store negative ringvirkninger i store områder av RN og Ceara.

139370139371