Arkiv

200 uoppklarte mordsaker ligger på vent i Natal.

Hos politiets Mord/Draps-avsnittet, så venter det frem til nå hele 200 saker på en oppklaring.

Stasjonsavsnittet som er spesialisert innen  mord-etterforsking (DEHOM, har over 200 undersøkelser på gang som ikke er oppklart i Natal, opplyser de fire medlemmene som arbeider for enheten. Drapene som foreløpig er uoppklarte, skyldes ofte en mangel på effektiv og nødvendig struktur for å kunne oppklare slike lovbrudd. Man forsøker nå å løse problemet, så spesialiserte innenfor politiet vil endre profilen til stasjonen, slik at de nå i hovedsak kun skal motta  etterspørsel fra andre enheter med å assistere ved undersøkelser av mord saker. Ideen som ble utstedt  av staten/regjeringen i September i fjor, har til nå ikke fremvist de helt store fremgangene vedrørende slike mord-undersøkelser innenfor draps divisjonen og beskyttelse av personer (DHPP).

Adriano Abreu i DEHOM, har pr. idag fire spesial-etterforskere og 14 agenter, men ikke alle er i aktiv tjeneste, noe som bidrar til forsinkelser i etterforskningen av mord sakene.

I praksis er man med få unntak helt avhengige ute i kommunene i RN av hjelp fra General sivil Police Station (DEGEPOL), men det meste av grunnarbeidet blir gjort av distriktets politi stasjoner ute i kommunene, med unnatak av Natal og Mossorò.

Flyten av nye undersøkelser bestemmes av hvor i distriktet den kriminelle handlingen blir begått og hvis aktor i saken føler at det er liten fremgang i saken, så ber han om at denne sendes over til DEHOM, men da disse sitter nedsyltet i arbeid fra før, så mefører dette bare en ytterligere forsinkelse av saksgangen og etterforskningen.

Utgiftene til drap divisjon krever nå et årlig budsjett på R $ 220 millioner.

Men ansvarsområdet i saken hosl Dehom er ikke alltid synonymt med at saken vil bli løst. Tross viet til utviklingen av bare én type kriminalitet, lider representanter og agenter av av mangel på struktur og felles personell til å utføre rutine-oppdrag innenfor politidistrikter hos staten. «Det er umulig å undersøke alle forbrytelser,» bekreftet en kilde til avisen Tribuna do Norte og som foretrakk å være annonym i saken. «Vi arbeider ofte uten papir og blekk til skriveren vår f.eks.  Regjeringen jobber etter feil struktur og  med manglende effektiv og feil fokus/mål. Vi har problemer med rapporter fra ITEP og dette er viktige opplysninger for alle som driver med etterforskningen og vi får derfor denne opphopningen av arbeid, «forklarte han.

De annonyme kilden viser også til et kjempestort problem som omhandler den såkalte «gatas lov». Pga denne så tør omtrent ingen viktig vitner å røpe hva de så av viktige opplysninger (som f.eks bilnummer etc.) til politiet, noe som medfører at saken sliter med å bli oppklart pga mangel på bevis. Vitnene vet så alt for godt at om de «slenger med leppa», så kan det være de selv som, blir midtpunktet i neste mord-sak og dette skyldes ofte at mafiane har betalte muldvarper innenfor politiet som gir opplysninger ut til de kriminelle.

Tall

For tiden har man 200 eksisterende uoppklarte undersøkelser på gang.

4 spesial-etterforskere og 14 agenter arbeider innenfor avdelingen.

Politi divisjonen. Effektiv styrke 80 politimenn, 18 representanter, 17 registrerere og 45 agenter.

Økonomisk innvirkning og budsjett > R $ 220 millioner per år, inn kludert betaling av bonuser.

Vi her på steingjerdet ( i solskinnet)  vårt har lenge etterlyst en bedre utdannelse for de aktuelle etterforskerene og at de får en bedre tilgang til vanlig kontor-utstyr som de trenger til daglig etterforskning. (som f.eks. papir og blekk/toner  til skriverene sine, slik at de slipper tidkrevende kopiering av dokumenter for hånd etc.) Sentrale myndigheter har like meget av skylden for en tidkrevende og dårlig etterforskning, pga at de overser viktigheten av skikkelig utdannelse for sine agenter og manglende midler til driften av en kvalitets-etterforskning?

Men onsdags-frokostkurven hevet humøret et par hakk pga en stor pose med blå.bær muffins! + den vanlige frukten etc.

Han fin onsdag/uke!

blå muffins

 

139416

 

 

 

Kilde: Degepol