Arkiv

CAERN legger kjempeprosjekt ut på anbud.

Vann og avløp selskapet Rio Grande do Norte (CAERN) vil starte en anbudsprosess på R 504 millioner i neste uke. Beløpet vil bli brukt på et nytt prosjekt for en en hoved-oppgradering av de sanitær systemene og er en del av handlingsplanen som regjeringen i staten, som gjelder en rensing av RN. Ressursene er garantert gjennom  vekst og akselerasjons programmet (PAC) og turisme utviklingsprogrammet (PRODETUR) i nordøst Brasil.

Flere steder i kommunene i RN, så er det åpen kloakk synlig ute i naturen og masse skitt og søppel dumpes og kastes også i nærheten av slike steder, slika at forurensingene  akkumuleres nær boligbebyggelsen og særlig i slummen ved Favela do Fio i området Felipe Camarão, er det ille.

Det forventes å sluttføre kontrakten innen tre måneder og at arneidene kan begynne en måned senere, ca. rundt juli i år, avslører Geny Ant, leder av enterprise/anbuds kontrollen hos Caern. Områdene som skal saneres og fornyes, gjelder i hovedsak et fokus på sørsiden av byen; (Cidade Satélite, Candelária, Mirassol e Lagoa Nova) og i  Zona Norte (Potengi, Redinha, Pajuçara, Nossa Senhora da Apresentação, Lagoa Azul og  Salinas).  Prosjektet vil bli delt inn i fire stadier med en prioritets tidsplan som ennå ikke er definert.

Staten og regjeringen i RN klarte å sikre seg verdier på R $ 954,4 millioner i CAP 1 og 2 og i Prodetur, men ved slutten av 2013 så var bare 37.13% av ressursen blitt anvendt. Bare i Natal så viser Caern fremgang i arbeidene i 10 forskjellige områder, bestående av tankene E, F, K og L, på totalt R $ 137.4 millioner i investerte ressurser her. Ferdigstillelse av disse arbeidene er beregnet til andre halvdel av 2015.

Andre Jesaja Costa, leder av den operative utvikling for tap og kontroll i perioden hos Caern fra 2008 til 2011, forble en estimert dekning innen kloakk nettverksdekning på 32%. Fremskritt innen 2011 vises fortsatt stagneringer. I dag, er det anslått at 36.7% av Natal har tilgang til et felles  kloakk samle/rense nettverk. Med arbeidene som er igang pr. idag, så håper selskapet å oppnå et mål på 72.2% av sanitær samling i Natal til utgangen av 2015.

Økende forekomster av diaré i Natal, er registrert.

Etableringen av en god hygiene er et problem som ikke bare er  grunnleggende infrastruktur-problem for byen, men også for folkehelsen i hovedstaden. I Natal, ifølge forsknings rapporten; «Utilstrekkelig sanitær- og helseeffektene av befolkningen», så finner organisasjonen tall fra RN, som viser at  hver 100 sykehusinnleggelser, gjelder for  for diaré, et gjennomsnitt på 60 av dem er barn under 5 år, sier ny data fra 2011. Undersøkelsen avslører at det er ingen fremgang i reduksjon av forekomstene de siste fire år. Gjennomsnittlig var 61.5% i 2008 og i fjor viser forskning omtrent det samme som for 2011, dataene forble på 60%.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO), er 88% av dødsfall pga diaré i verden,  forårsaket av utilstrekkelig sanitære forhold. Av disse dødsfallene er 84% barn. I Brasil i 2011, så ble 396,048 mennesker  innlagt på sykehus pga diaréen; av disse var 138,447 barn under 5 år (35% av totalen). Dette forholdet er på andre plass når det gjelder dødsårsakene hos barn i utviklingland spesiellt, sier man hos UNICEF.

Det aller største problemet i RN er å skaffe befolkningen godt og sunt drikkevann. I de aller fattigste områdene (les favelaer) så er nøden så stor at man ofte vasker tøy og bruker kloakk infisert vann til personlig hygiene og i de aller verste tilfellene – også som drikke vann for ikke å tørste.

Her på et noe fuktig gjerde ute i det grønne med litt sol innimellom, så kan vi krive under på at vi nok har sett områder som er ille når det gjelder forsøpling og kloakklukt. Men, når det er sagt så har brassene en veldig slapp innstilling til avfall, de slenger det fra seg i hytt og pine og de har sett rart på oss mang en gang når vi har letet etter en søppelkasse til å dumpe f.eks. iskrem-papir etc. Det skjønner de lite av dessverre, så her må det nok en skikkelig holdningsendring til, før man kan få noen reell bedring på dette problemet. Barna ser jo på sine foreldre at de bare slenger fra seg søppel histen og pisten – ja da er det jo ikke så rart at det blir på dette viset?

I dagens forkost-kurv så dukket det sannelig opp noen fine sjokoladekjeks med kokosdryss…..alltid spennende med denne kurvens innhold.

Ha en flott «frædda» alle sammen!

 

139588

sjokoladekjeks