Arkiv

Bank kontant-uttak nr.12 er et faktum. (natten)

RN registrerer 12te eksplosjon i banken.

Antall innbrudd i bankfilialer og minibanker som er berørt i disse første tre månedene av 2014, representerer allerede 24% av hva som ble registrert i fjor. Forekomster med bruk av eksplosiver, utgjør nå mer enn halvparten av hendelsene i 2013. I alt har det vært til nå 12 tilfeller i staten og 10 av disse har foregått med bruk av eksplosiver og de andre to med skjærebrennere. (oxygen/acetylen) I 2013 var totalt registreringen på 46 innbrudd og av disse ble 19 utført med  eksplosiver. Dette siste året endte med at det ble registerte en stor økning fra året før, som var 36 innbrudd. (2012). Dataene er utført av journalister fra avisen Tribuna do Norte.

Det siste registrerte tilfellet skjedde sist i Campo Grande, kommunen øvre vest RN, i morgentimene i går, rundt kl. 01:00. Målet var en bankfilial til  Banco do Brasil, der kriminelle sprngte minibanken og tok pengene og forsvant deretter som en ånd i en fillehaug. Politiet har ingen spor etter gjerningsmennene. De to politimennene på vakt i kommunen, torde ikke gripe inn pga av mengden av angripere og kallte på forsterkninger, men disse kom lfrem lenge etterpå at bankrøverene var forduftet. Oppsatte vei-sperringer fanget ingen ting – bare normal trafikk.

Måten som ranene blir utført på, ligner også i dette tilfellet de andre 11. En gjeng, kom i de tidlige timene, med tunge våpen  og moderne innbruddsutstyr og noen ganger havner de i skuddveksling med politiet utenfor banken. Målet er alltid minibanken eller hoved-safen. Likhetene utvider seg også innenfor de geografiske grensene. Denne siste torsdag, 3, det var fem andre innbrudd mot banker  i nordøst: Pernambuco, Sergipe, Maranhão og to i Piauí, alle gjort med hjelp av eksplosiver.

Ifølge General Commander av militærpolitiet, Francisco Canindé Aguilar, så er det så alt for lett å få tak i sprengstoff, fenghetter, lunte, våpen og ammo på det svarte markedet i Brasil – særdeles i NordØst. Politiet blir stående igjen med Svarte-Per omtrent i hver eneste sak, sier han. Tyveri banden(e) er særdeles forsiktige og intelligente og utfører angrepene hurtig og med en militær presisjon og de er alltid mange sammen – 10-14 stykker med tung bevæpning. Skal politiet kunne gi seg i kast med enså stor væpnet og meget «trigger-happy» gruppe, så må de ha minst samme antall og helst flere. Ranerene vet tydeligvis hvor det er få politimenn på vakt, før de tar og sprenger minibankene?

Myndigheten har nå igjen bedt om assistanse fra føderalt hold, for å kunne få satt en stopper for angrepene.

Vi som bruner oss til Påske-brunt her på gjerdet vårt, er også temmelig frustrerte på vegne av politiet. Det er ikke lett å være en eller to politimenn på vakt, når det bremser opp en lastebil med 10-14 tungt væpnede menn i gaten utenfor som har vist at de skyter først – og spør etterpå. Politiet følger som regel anmodningen om å holde seg innendørs til ranet er utført – det er selvmord å gå ut i gaten.

Men lørdags frokost kurven svikter oss heller ikke idag >>>> Under lokket lå det en flott bløtekake m/pynt og jordbærsmak + vaniljekrem mellom lagene – så her skal det bli en lite før-påske fest idag. Nam…………………..

En fortsatt god helg ønskes alle!

 

bløtek

140548