Arkiv

Overfall på busser øker med 21%

Angrep på busser øker med 21%

Antall ran utført i offentlig transport økte med 21% i hovedstaden i RN i de tre første månedene av 2014 sammenlignet med samme periode i 2013. Er nå oppe på 30 stk. eller mer. Opplysningene finnes i en rapport utgitt av PM (militærpolitiet) i Rio Grande do Norte, som også nå påpeker et gjennomsnittlig to daglige angrep på offentlig transport i hovedstaden. I første kvartal i år var det 167 overfall mot bussen. I fjor, ble 137 tilfeller registrert.

Ifølge oberst Tulio Cesar, PMRN, består profilen av de kriminelle røverne av 80% med  tenåringer, som bruker narkotika. For oberst Tulio Cesar skyldes denne økningen flere faktorer. «Vi finner at beslagene hos[tenåringer ikke hemme handlingene til de mindreårige. Når de vanligvis utføre et vellykket ran, så er de noen timer senere tilbake med et nytt ran på et annet sted. Det er løshet i lovgivningen i denne forbindelse, sier obersten, som mener at loven oppfordrer de mindreårige til å utføre buss-ran. Hva hjelper vel «et dask på lanken» og fy-fy pekefinger mot nådeløse mindreårige tenåringer, sier han.

Er vanskelig å utføre bekjempe slike handlinger pga størrelsen på flåten av busser som sirkulerer i hovedstaden er også et punkt som blir fremhevet fremhevet av obersten. «Vi har 800 busser i seks busselskaper som sirkler rundt i hovedstaden, dette er også et punkt som gjør en total effektivitet til å bekjempe ran, elt umulig sier han. PM har også mange andre aktiviteter og forpliktelser på dagtid, sier obersten.

Han tar frem eksempler på mindreårige som har blitt tatt for buss-ran over 16 ganger, men driver fremdeles med denne sporten for å få inn penger\vedier til å betale narkoforbruket sitt – å ikke betale er ensbetydende med døden ifølge «gatas lov».

Det eneste som kan få bremset utviklingen, er en endring av lovverket slik at de mindreårige også må stå tilrette for sine handlinger sier han. Dessuten må fengselskapasiteten økes formidabelt, da kriminelle utnytter det faktum at myndighetene ikke har plass i fengslene, selv til mere grove forbrytere!

Vi her på gjerdet som speider ivrig etter en blå flekk i det grå skydekket, kan ikke si annet enn at vi føler en viss uhygge ved å måtte ta en busstur i Natal dessverre. Det er absolutt slik det IKKE burde være!

141126