Arkiv

Litt pessimisme for turistnæringen må påberegnes.

Turismen og VM.

Optimistisk beregninger av departementet for turisme under World Cup i fotball 2014 er sett med forsiktighet av den nasjonale enheter for sektoren. Ifølge representanter for området er andre ting viktigere enn fokus bare på beregnet antall besøkende under VM. Embratur, mener at Brasil får 600.000 utenlandske turister under VM og man bør derfor tenke litt på utfordringene i vertskommunene i med ettermarkedet etter VM. Det er fordi, at som presidenten i Rådet for turisme i nasjonale handel NHO og for varer, tjenester og turisme (CNC), Alexandre Sampaio, er at den største fordelen for Brasil har med dette arrangementet er å forbedre selv-bildet sitt i utlandet, om alt går som planlagt. Estimater gjort av Embratur indikerer at Natal får mellom 10% og 15% av det anslagsvis totale nasjonale antallet. Dvs. minst 60 tusen utlendinger vil passere inn i byen i juni. For dette så må en rekke med  industri krav oppfylles for at «minnene» fra VM kommer til å være effektive. Forholdene i Natal, hvor luften har gått gradvis ut av ballongen, etter den lovende boomen 2001 -2007 og som siden har gått falt nedover på rangeringene, både når det gjelder hotell kapasitet og også stedets popularitet ute i markedet og da særlig «gringos-markedet». Nå må vi revurdere skattelovgivningen, både med hensyn til ICMS (skatten på Jet-fuel A1) innenfor luftfarten, i forhold til satsinger på f.eks. i Via Costeira. Neste mandag (28), vil Alexandre Sampaio presenterer et foredrag om utfordringene innen den nasjonal reiselivsnæringen i innlegget vedrørende VM og om hvordan man legger til rette for et utfordrene etter marked, gjennom å vise seg frem og hva man totalt har å by på innenfor turistnæringen. Denne unike muligheten som byr seg frem som følge av VM 2014 – vil aldri kunne oppstå på nytt i RN f.eks. Flere kjente viktige personer vil være tilstede under dette viktige møtet som tar for seg viktige ting som:

Hva er perspektivene og programmene i turistnæringen i 2014?

Vi leverte sist et dokument som omhandlet våre visjoner og gode råd som ble overlevert til den føderale regjeringen. Den mest fremtredende gjelder momsnivået på Jet-fuel A1 aviation parafin, som i dag ikke er like i hver stat. Vi gjorde en forespørsel om at hvert flyselskap kunne  investere i å øke kapasiteten på flyreiser og som en motytelse fikk en ny avtale om en reduksjon av ICMS (moms)på flydrivstoff. Og gjennom å senke momsen, så vil dette være et tiltak som alle stater fikk like stor begunstigelse av?, Selskapet som hadde fremmet et initiativ til å støtte turisme, villeda få en godtgjørelse direkte på hvert sete som tilbys for dette målet. Som igjen ville kunne gi rimeligere luft trafikk og økende turisme som følge av dette.

Her i staten, så er myndigheten ennå ikke vist en gedigen interesse til å sponse luftfarten på denne måten ved å redusere ICMS, men babler heller om tapte inntekter på R $ 2 millioner i inntekter fra mva hvis reduksjon gis. Forslaget vil ikke automatisk betale seg tilbake i form av en øket turisme er innstillingen der i gården og i mens kommer VM bare nærmere og nærmere.

I turistnæringen krever vi at selskaper arbeider for å trene sine ansatte som fikk skattefritak, etter nye over som skulle intensivere turismen  av nder VM. Svært korte varigheter av slike kontrakter ville være en gevinst akkurat når VM utfoldes, men hva med ettermarkedet og all den gode PR som RN\Natal har fått nettopp under VM – hva med den – skal vi under ettermarkedet bare legge oss ned på nytt og slumre videre som tidligere? Det blir det ihvertfall ikke noen flere ønskbare besøk av tuister ut av og da særlig ikke flere gringos. Men som ikke dette er nok så har vi imidlertid også møtt sterk motstand fra fagforeninger, som truer med å gå til streik.

Er det ingen her i RN\Natal kan fatte å begripe at denne unike sjansen som nå kom rekandes på ei fjøl under VM – bare seiler videre – enten med eller uten oss på fjøla?

Vi som sitter her på gjerdet vårt sammen brassegjengen vår, får til svar at myndigheten i RN\Natal ikke har evne til å ta inn over seg at de aldri må finne på å la en slik unik sjanse gå fra seg!  Det virker nesten som om de er vaksinert mot å like turisme\nye arbeidsplasser\penger?

Vi gremmes!!!

Ellers så var alle spente på om frokost-kurven på «fræddan» inneholdt noe spennende og den vartet jamen opp med Hardangerlefser og Pikekyss – slå den og pluss det vanlige da selvfølgelig!

hardangerlefsepikekyss