Arkiv

Varemerkene beskyttes mot pirater i Natal før VM også.

Restriksjoner gitt av FIFA når det gjelder varehandelen i Natal til å beskytte varemerkene som sponser VM blir nå nøye overvåket og med enda større nøyaktighet, fra 2 juni. Inntil da, har alle annonser som oppererer uregelmessig i områdene med kommersielle begrensning og lokaliserte (buer\kiosker) må fjernes. Mangel på samsvar med den lovlige standarden kan generere bøter på nesten R $ 6.000. Overføring av fotballkamper som er  sponset av FIFA-partner sine merkevarer er også forbudt. I ekstreme tilfeller kan signalet fra TV-sending bli kuttet av.

Handel som ligger innen disse kommersielle begrensningene (buer\kiosker) overvåkes nå av agenter fra SEMURB.

Forbud og begrensninger på annonsering og markedsføring av ulovlige pirat-produkter under VM var kjent allerede fra 2012, da President Dilma Rousseff utstedte en generell lov Copa (lov nº 12,663/12). I april i fjor, publiserte likeså byen Natal enda en ny resolusjon nº 10,295/14 som avgrenser buer\kioske ved Arena das Dunas og på fotball Fan Fest området.

Nå skal det altså fra 2.juni kraftig innskjerpes at lovene følges og SEMURB skal også fjerne ulovlig og uregelmessig reklame fra det offentlige rom i hovedstaden. Ulovligheter vil bli av-fotografert og bli brukt som bevis under eventuelle rettsaker i forkant\etterkant av VM.

I går formiddag, så deltok skatte-avdelingen ved  SEMURB i et nytt møte med representanter for FIFA. En juridisk rådgiver av fotballforbundet strammet inn viktigheten av forhindre at enkelte opportunister på barer og restauranter vil sende reklame handlinger som er gjort av selskaper som ikke sponser VM. Derimot så vil de som deltar i sponsing av VM bli behørig merket med nr. og navn av kontrollgruppen og som sagt bruke foto-bevis mot dem som overtrer forbudene.

Noen produsenter har imidlertid allerede selger billetter for partene av denne typen. I «Arena Volks», vil dette f.eks. kunne skje hos en forhandler på BR-101. Ifølge Leonardo varsles arrangørene av FIFA og eventuelle «nød lisensenser» for å gjøre dette lovlig og under slike omstendigheter, så vil SEMURB utstede et dokumentet som varsler at  arrangørene er innvarslet hos FIFA for ulovligheter.

Ifølge Wishart Malik, en av arrangørene av partiet, var det formelle forespørselen om overføring av games Rede Globo. «Vi venter på svaret. Vi forstår at dette er et felles parti, som i siste Cup. Hvis det er forbudt, vi søke alternativer, sier han.

 

FIFA World Cup ™ i Natal

Basert på de generelle lover for VM 2014 og byens forordning nº 10,256.

Er forbudt:

Kjøring av nye reklamefilmer under 2014 FIFA World Cup, i de områdene av visse kommersielle betingelser, unntatt er de som er sponsorer av FIFA, disse slipper å kreve lisensiering;

-Annonser av typen flyveblad distribusjons type, rutete flagg og score i hver kommune av Natal under løpet av denne resolusjon;

-Overføring av kamper på offentlig eller privat plass for grupper som ikke innehar merker som bekrefter at de er en partner av FIFA. Fotobevis vil bli brukt i evt. rettsaker mot disse.

Installasjon av utendørs media uten nødvendig tillatelse eller tillatelse; Her gjennomføres innholdet som fastsatt i dekretet; Når bevisførsel føres for at egenskaper godkjent i samsvar med denne resolusjon; blir utført utenfor konstant bevoktning av tillatelsen og tilsvarende rekyl vil uvilkorlig føre til skatter og avgifter i etterkant.

Brudd på all praksis og andre brudd etter reglene fastsatt i resolusjon, vil automatisk føre til et straffeansvar.

Straffenivå – én ulovlig solgt billett;

-kansellering av lisens;

-beslag av materialer, kjøretøy og utstyr;

-fjerning av annonsen i media og deres strukturer;

-ødeleggelsen av alle materialer og produkter. (Pirat produkter)

Bøter:

-Kan variere fra R $ 1 492.00 til $ 5,739.00 – av hengig av alvorligheten.

Veiledning:

15. april holdt altså SEMURB et møte med reklamebyråer og fastsatte, at fra 2 juni, blir alle annonser som kommer fra eller omhandler produkter som ikke er partnere av FIFA i nærheten Arena das Dunas vil bli permanent fjernet.

Vi som sitter her i regnværet på gjerdet og speider etter litt blå himmel, må si som våre brassevenner; nå begynner det å spisse seg til for alvor og man skal vokte seg vel for å tråkke FIFA eller SEMURB på tærne, for disse har store juridiske midler i bakhånden og det kan bli svært lite morsomt om man blir tatt for å ovetre alle disse rigoriøse reglene som ramlet ned over Natal? Her skal kjepphestene ris over stokk, stein eller dunas – uansett agenda.

Ha en fortsatt fin dag alle sammen!

143174NB! Vokt dere vel for å surre med ikke lovlige FIFA sponsormerker etc. rundt her i dette området etter 2.juni.