Arkiv

Mye uvitenhet angående den nye flyplassen

Eksportører er uvitende om logistikk ved den nye flyplassen.

Med begynnelsen av driften av flyplassen, som er planlagt for guvernør Aluízio Alves 31.mai, bør også i tillegg til transport av passasjerer, også eksportoperasjoner nå overføres fra Augusto Severo flyplassen til den nye i São Gonçalo do Amarante. Detaljene om hvordan disse operasjonene skal utføres er imidlertid fortsatt helt i det blå og udefinert.

Ricky Dantas med laks ankommer havnen i Natal for en videre eksport. Det meste av produktet skal til andre land med fly.

På morgenen i dag, fra kl. 09:00, kommer en inspektør fra  Unionen av industri i statens fiske industri entreprenører i RN og vil besøke last terminalen på den nye flyplassen og gjøre seg kjent med logistikken som ledes av Consortium Inframérica, Marcos Trindade, for å kartlegge detaljer om overføringen. Konsortiet som har bygget og operere den nye flyplassen, står også for logistikken her.

ANAC utdyper hva som kreves av sertifikater for en slik operasjonen.

Ifølge Infraero, som forvalter Augusto Severo, ble det i 2013, eksportert 1,782 tonn Last  gjennom flyplassen Augusto Severo. Så langt i 2014 er det eksportert 495 tonn. De meste av eksporten er fisk.

Direktør for Atlantic tunfisk, Gabriel Calvazara, sier at fiskerisektoren er fremdeles engstelig om endringen, fordi den ikke vet ennå hvordan man vil utføre operasjonene. «Fisk representerer 70% av last på flyplassen og 90% av vårt produkt eksporteres videre med fly. RN er den største tunfisk eksportøren i landet. Vi trenger å vite å få vite fremgangsmåten og ikke minst prisene sier han.

Avstand

Calvazara påpeker at en av de største bekymringene er transporen til flyplassen, fordi dette er et lett bedervelige produkt, så reisetid er svært viktig. «Vi er bekymret for tilgangen til den nye flyplassen og transitt-tider».

Direktør for Produmar,  i Franca Filho ser også sønn at avstand og atkomst til flyplassen som den største utfordringen for eksportører i forhold til flyplassen São Gonçalo. «Den er litt større, men vi vet ikke om hvis trafikken vil komme i veien eller hvordan det vil kunne fungerer. Men vi håper at alt som  er  sagt stemmer, sa han.

Presidenten i foreningen av fiske industrien i staten Rio Grande do Norte Jorge Bastos, sa i går at selskapene ennå ikke hadde blitt varslet av Inframérica om endringene og hvordan vil utføre operasjoner på den nye flyplassen.

Dagens møte var planlagt på anmodning fra arbeidsgiverne og Unionen med et møte om last terminal strukturen og prosedyrene, begynnelsen av operasjon og også tilgangen til flyplassen. «Eksporten kan ikke stoppe. Det er derfor vi må vite hvordan det vil se ut på forhånd. Dette burde ha vært annonsert en lang tid i forveien, men vi har ikke fått beskjed om noe som helst. Møtet vil være med å lære om struktur og vite hvordan de nye  prosedyrer skal utføres, sa han.».

Bastos sier han forventer den nye flyplassen tilbyr et likeverdig eller bedre struktur enn Augusto Severo flyplassen. Og ser forflyttningen som selve hovedproblemet av hva  eksportører kan stå overfor. «Dette vil bli den riktig store utfordringen. Vi vet ikke ennå hvordan trafikken flyter og kanskje agentene kommer til å lide litt under dette?

Attila Feitosa, CEO av Unos, Utenrikshandel konsulentfirma som opererer i forhandling av lufttransport for fiske-selskaper, mener at logistikken blir mer komplisert ved den nye flyplassen. Men man vet fortsatt  ikke om endringen vil resultere i enda flere kostnader. «Vi analyserer tabellen fra Inframérica. Men jeg tror man skal merke seg at vårt produkt er lett bedervelig og som alltid er merket med at det skal transporteres inne X-timer, konsekvent. Derfor er vi redd for åmøte flaskehalser under den lange veien fra havnen og frem til den nye flyplassen. pga trafikken.

Inframérica logistikk Manager, Marcos Trindade, forsikrer at prosessen med flyplassen Aluízio Alves vil være den samme som Augusto Severo, som der er underlagt føderal lovgivning. «Eksporten vil følge den samme rytmen som på alle flyplasser i Brasil. Forskjellen blir med hensyn til strukturer, fordi vår flyplass er større enn den gjeldende Augusto Severo.

Last terminalen til flyplassen hos guvernør Aluízio Alves har en bygging av lagringsplass og import og eksport operasjoner som  består av tjeneste områdene og kontorene. Terminalen har 4 tusen kvadratmeter området og kapasitet på 10 tusen tonn per år. Augusto Severo, terminal lastekapasitet er rommet på 2500 kvadratmeter og kapasitet på ca. 6.000 tonn\år.

Nå gjelder det bare å se om ryktene om at alt blir mye dyrere på den nye flyplassen stemmer? Man skal her huske på at denne blir den første privatdrevne flyplassen i Brasil og er ganske enkelt nødt til å drive med overskudd for å overleve. Alle de andre flyplassene i landet er drevet på føderale midler og får pengene via budsjetter i Senatet i Brasilia.

143503                            Tunfisk som skal til utlandet via havnen i Natal.