Arkiv

NB! TAP avlyser flight TP 003

NB!  TAP har avlyst flight nr. TP 003 til Natal idag 03 og utsatt denne til i morgen 4.juni.  NB!

Grunnen er all usikkerheten og omstendighetene rundt at den nye flyplassen ikke kan motta intermasjonale flyvninger pga rot.

210px-Tap.a330-200.cs-toe.arp