Arkiv

Zona Norte er mest negative til fotball VM.

Nord-Natal har liten tro på fotball VM.

Mer enn 66% av innbyggerne i den nordlige sonen tror ikke at Natal vil bli bedre etter at fotball VM står for døren. Dataene ble avslørt gjennom en kvantitativ forskning utført av avisen Tribuna do Norte. Studien utgitt sist søndag, 1.juni som viser at de fleste natalensere 53.18% støtter opp om COPA. Men innbyggerene i den nordlige sonen, hvor arbeidet for en bedring for innbyggerene, i nå  minst seks år, utgjør den største negative andelen i gruppen av motstand. Derimot er i Sør, så er støtten høyest på 52.63%.

Consult spurte natalensere om hva de synes er de største fordelene ved at VM kunne komme til Natal. Blant de 425 spurte så  sier 53.18% byen nok ikke vil bli noe bedre. Andre 40.47% godtar at VM vil være bra for hovedstaden og 6.35% visste ikke hva de skulle svare. I gruppen av de som hevder at byen ikke vil være bedre ved et VM, så retter man oppmerksomheten mot at at de mest negative,66.34%. Innbygerene i denne sonen mener at utviklingen fremover går alt for sent her. «det skjer ingen ting» var parolen, men samtidig var det lite med forslag til bedringer.

 

Paul av Tarsus, General Director of Consult forskning, viser til at disse dataene at arbeidene med å bedre mobiliteten i byen, er først og fremst knyttet til andre deler enn i nord. Arbeidene her, har nærmest stoppet opp nå i forkant av VM sier han.verkene knyttet verden kom til området nord for byen. «Av tall forstår vi at beboerne i området ikke er blitt dratt nytte med alle prosjekter. Det er ingen arbeidsprosjekter i Nord knyttet til VM og beboeren se ikke forbedringer.

Mens innbyggerne i sørlige områdene ser\lider under flere forbedringsarbeider innenfor mobiliteten og andre arbeider rundt den nye arenaen, trafikk på nordenden er meget  kaotisk spesielt i rushtiden. «Innbyggerene i Nord tror at deres region har måttet stå helt utenfor investeringer foran VM  som er gjort i byen. Den nyeste arbeid man så her, var den nye Newton Navarro broen og andre mindre arbeider for å bedre tilgangen til den nye flyplassen. Men ut over det har det ikke hendt mye i Nord.

Av de ti store prosjektene som berører kommunen, så vil seks være klare før den første kampen i VM på stadion – altså i Sør-sonen. Mengden av prosjekter i denne sør-regionen,  forklarer hvorfor innbyggerne her er mer optimistiske. Ifølge forskning, gruppen på 40.47% som tror på forbedringer i Natal, bor 52.63% på sørsiden. «Det er også de som vitne til endringene som skjer. Så det er denne godkjenningen, sier han. Forskningen understreker også at 64% anser at arbeidene for bedre mobilitet rundt Arena das Dunas er de lidelser som forårsaker mest negative aspekter for byens befolkning.

143974