Arkiv

Fyllekjøringen øker drastisk i Natal.

Siden begynnelsen av året, har motorvei-politiet ERCP og trafikk avdeling ved Rio Grande Norte (Traffic Department-RN), måttet bøtlegge stadig flere bilførere i Natal som kjører under påvirking av alkohol. Forseelsene har kommet opp på bordet da man har øket slike såkalte «Blitz-kontroller»  til dagligdagse kontrollpunkter, helt tilfeldig ute på veiene i hovedstaden, men likevel synes mange bilførere at dette ikke er mye å bry seg mye om og at man bare viser fingeren til virkeligheten og mange fortsette med kjøring etter inntak av alkohol. Dette bekreftes av statistikken fra DMV-RN.

 

Ifølge undersøkelsen, fra 1 til onsdag (16), ble det reagert overfor 1,787 bilister som ga blaffen i overtredelser av loven > overtredelse av artikkel 306 koden av brasilianske Transit lover (CTB), som omhandler kjøring under påvirkning av alkohol eller stoff med liknende effekter. I samme periode i 2013 var dette tallet 329, noe som betyr en 543% økning. Resultatet er nedslående og viser at brassene ikke bryr seg nevneverdig om den nye «Tørrhets-loven»?

Reglene for forbud som en kriminell handling når bilføreren blir tatt med en alkoholprosent i blodet enn 0,34 mg alkohol.  Straffen for dette er i dette tilfellet på fengsel fra seks måneder til tre år, permanent eller og midlertidig suspensjon av førerkortets gyldighet. Boten for denne typen lovbrudd, så må man også betale R $ 1,915 + 7 klipp i førerkortet og førerkort beslag. Størrelsen på straffen vil bli dobblet  hvis bilføreren  har begått det samme lovbrudd i løpet av  de siste 12 foregående månedene.

 

Hvis breathalyzer registrerer en indeks lik eller større enn 0,05 milligram alkohol per liter luft, men under 0,34 milligram, så blir bilføreren  straffet bare med bøter. En tatt blodprøve av bilføreren som overstiger 6 dekagram alkohol pr. liter blod, resulterer i arrestasjon.

Rapporten viser også at innbyggerene i hovedstaden ikke betrakter fyllekjøring som noen stor forbrytelse, selv om mange som blir stoppet er så fulle at de knapt kan stå på bena. Videre så tar man mange kvinnelig bilførere som kjører i fylla, selv om nabolaget trodde at damene var totalt avholds? Men myndighetene skal nå stadig øke kontrollene slik at at innbyggerene i Natal får det inn med te-skjeer  at fyllekjøring dreper årlig en masse mennesker i Brasil og at straffene er streng og ble ytterligere strammet inn for vel et år siden. Man skal også holde et stadig øye på de «trygge promilleveiene» som fulle bilførere bruker i stedet for de større veiene – men vi tar dere til slutt der også nå, sier politiet.

Bilkjøring og alkohol hører ikke sammen – det må snart natalenserene også forstå snart! Det er ikke få familer som har mistet et familemedlem pga dette store samfunnsproblemet opplyser man til media.

seca

alkohol