Arkiv

Rådhuset frigir R 600 tusen for hjelp til de rammede.

Rådhuset i Natal har frigitt ressurser til å garantere betaling for skdede boliger.

Dette fordelt på til minst 136 familier i nabolaget til Mãe Luìza, som er blitt hjemløse siden alt regnet som rammet byen i forrige måned. I alt har nå byen Natal allerede har sikret seg R $ 600 tusen til betaling av skadene til den berørte befolkningen, som vil begynne å motta penger som tilsvarer en minstelønn (R $ 742) og starter neste uke. I 2015, skal Executive bidra med nye midler for å møte behovene til de hjemløse.

Magnus Nascimento i DESDE, sier at  katastrofe område har siden ulykken blitt kontinuerlig overvåket av sivilforsvaret

Kommunen har tidligere mottatt føderale hjelpemidler på  (gjennom SEHARPE) ca R $ 200,000, nok for to måneder av «sosiale leier». Resten av beløpet er flyttet innenfor budsjettet til kommunen, med reduksjonen i verdiene ment for øremerking til prosjekter, innen sanitær og vannforsyning. «Det er nok til å oppfylle forpliktelsene mot de hjemløse familiene frem til utgangen av året. Deretter vil en ny vurdering bli foretatt til å avdekke behovet for fortsatt hjelp, forklarte ,»assisterende utenriksminister i SEHARPE, Albert Josuá.

Byen er fortsatt i dialog med det føderale programmet; Minha Casa, Minha Vida’, definert som et hjelpe program for fattige familier i Brasil. I går så besøkte ordføreren i Natal det berørte området for å gjøre en ny vurdering om det er behovet for nye tiltak, men ingen flere hjem ble øremerket for tiltak. Evalueringen er nødvendig for at Executive kan beregne behovet for vedlikehold av disse fordelte boligene..

For å kunne motta nødhjelpen kanalisert hit , så må man ifølge SEHARPE fra mandag (21) bærer ID-bevis og  CPF, utstedt av sivilforsvaret og en erklæring om inntekten til den gjeldende familien, før man kan få nyte godt av denne sosiale hjelpen.

147475