Arkiv

Nye prosjekter startes i august for økt mobilitet i Natal.

Nye arbeider for å bedre mobiliteten i Natal, startes nå i august og er en konsekvens av World Cup CAP planene for Natal og går ut på å restrukturere de største avenyene mellom Prudente de Morais til Ponte de Igapó. Ruter/arbeid ved BR-226 (industriell del Avenida João Mota, Felizardo Moura, Napoleão Laureano. ) Prosjektenes  sum er på R $ 108 millioner i investering. Det kommunale urban mobilitet (SEMOB) er ansvaret av arbeidet/prosjektene.

Planene inbefatter kollektivfelter på BR-226 med både exclusive og semi-exclusive korridorer for den kollektive trafikken i områdene. Videre så skal endel holdeplasser + nye venteskur for busser flyttes og nye legges til. Flere strekninger vil få nye asfaltdekker og samtidig gjøres forbedringer av fortauene i områdene.

Deretter vil bulevarden Avenida Felizardo Moura stå for tur.Een strekning på ca 2 km., ifølge Pedro Walter, assisterende utenriksministerhos  SEMOB transitt, på denne veien det er fortsatt problemer med expropirasjoner. «Det er problemer med hoved-struktur planen, som ville kreve expropirasjoner i dette området. Men vi studerer planene nøye nå, for å se om vi kan slippe å flytte på noen i området likevel.

Målet med arbeidene er å gi sårt tiltrengt vedlikehold av veier og å omstrukturere dem for å møte behovene til biltrafikken og fotgjengere på en bedre måte, samt å kunne gi større flyt i trafikk-bildet. Det andre prosjektet av PAC i tilknytning til VM, gjelder viadukter, tunneler og gangveier rundt Arena das Dunas, med ansvar for den kommunale offentlige og infrastruktur. Med en planlagt ferdigstillelse innen avsluttningen av den inneværende måneden. (vi skal tro på det – når vi kan ta på det – sier natalenserene som vanlig, i sin kommentar.

Andre foreløpige planer;

Fire store veier i byen Natal har prosjekter for endringer, med garanterte føderale  ressurser, men mangler enda en grunnleggende presentasjonen forelagt til den føderale regjeringen. Med tildelte ressurser på i alt R $ 104 millioner tildelt for CAP byer.

Dette bør gjelde; Avenidas Salgado Filho/Hermes da Fonseca; Bernardo Vieira; Coronel Estavam e Rio Branco (intil O Bairro de Planalto, til Ribeira) og Coronel Mário Negócio.

I tillegg til disse innstillingene så vil man bygge videre på planene om å legge ting bedre tilrette for syklistene i hele Natal. Flere av planene er nå inne i sis siste fase og vil snart sendt ut til høring , opplyser by-plan myndighetene.

147675