Arkiv

Prosjektet Mãe Luíza beregnes ferdig i 2015.

Gjenoppbyggingen av hus er beregnet ferdig i 2015

» Det er ingenting igjen, bare en suvenir «. Erklæringen kommer fra Maria dos Santos, 54, husmor, under forsøk på å finne igjen deres tidligere bolig.  Siden dagen 15 juni, da raset gikk, kjørte hun for første gang Rua Guanabara gaten, i Mãe Luíza området og gjenopplever et trauma. Der mistet vi alt vi eide her i verden ; møbler, papirer, klær Alt er blitt borte og vi har ingen ting tilbake. Familien venter nå i spenning om nyheter vedrørende prosjekter som kan skaffe dem et nytt sted å bo. «for, her bor vi ikke lenger» sier hun stille.

Denne Maria, og mange andre av det berørte området i Mãe Luíza området, setter nå sin lit til  reform og nybygging av hus som ble berørt av katastrofen i Mãe Luíza og myndighetene regner med å kunne tilby dem et nytt/annet hus i løpet av 2015. Ved hjelp av en reform som vil måtte inkludert 69 hjem, så må vi vente vente på fullføringen og stabiliseringen av selve åssiden startes. Disse arbeidene har en beregnet halvårs tid for fullførelse, men man har  ikke satt noen dato for begynnelsen på arbeidet. Allerede er nå 40 hus under oppbygging/reparasjon/planlegging og er garantert ferdig i følge planene. Disse berøres ikke av stabiliseringen av denne åssiden. Men dette området som ligger klart for nybygging i området av Rua Guanabara, er fortsatt på trinn 1. og har heller ikke noen satt dato for selve begynnelsen på selve arbeidet.

Det er en langsom kvern som maler nå og når føderale myndigheter som ligger så langt unna som i Brasilia, så er det vel ingen som i realiteten venter noen lyn-hurtig saksgang i denne saken, til tross for at mange mennesker lider etter ulykken? En masse undersøkelser, pairer for godkjenninger og frigjøring av midler, vil nok kunne ta mye lenger tid en til 2015, men vi holder tommelene og sier som Natalenserene; Vi skal tro på det – når vi kan ta på det. Men det er tross alt bevilget penger til sosial-hjelp for de nødstedte familiene og det er da noe – tross alt?

Selve hovedprosjektet har en prislapp på mange millioner reals og når det er mange penger innvolvert og som skal tas fra forskjellige budsjetter og fonds, så viser tidligere erfaring at dette vil komme til å dra ut – dessverre – men vi håper så inderlig at vi tar feil!!!

 

147806