Arkiv

Nedbøren i RN endrer karrakter.

Regnet faller nå langs kysten og ikke i det  indre av RN lenger.

Nå som det har regnet mye i juni og juli, så har dette blitt fokusert mer på kystområdet, sier statens koordinator for styring av vannressurser, Joan D Arc Freire de Medeiros `og innrømmer at problemet med tilførsel av vann i de indre områdene bare fortsetter og i fra mai så forverret situasjonen seg ytterligere, da den mest regnfulle perioden i RN etter planen skulle ha fyllt opp de store dammene i det indre av staten. Men, så skjedde ikke, man kunne ofte se tunge skyer i området for flere dager, men de slapp ikke ned noe nedbør og dette er helt unormalt. Dammene

Claudius AbdonAçude Marshal Dutra (Gargalheiras Dam) i Acari, har nå bare 7,74% av sin fulle lagrings-kapasitet.

Ved at det har regnet så lite, er situasjonen ytterst bekymringsfullt for de fleste av de 48 reservoarer som overvåkes av statens Department of Environment og vannressurser (SEMARH), som er tilfeller av dammer som nevnt over og andre store dammer nede på 5,4% og 5,71%.

Regnet skal vanligvis opphøre i August, men disse to store dammene inneholder nå bare 3,4 Mill (44,4) 2,83 m3 og 2,83 Mill m3  (49,7) full kapasitet i parantes.

Slik som situasjonen er nå i denne halvtørre regionen Semarh, så kan vann fra disse dammene kun brukes til menneskelig konsum og hele områder lider hardt under tørken – ikke minst buskap og landbruk. Åkrene står brune og avsvidde med årets avling totalt ødelagt som tause vitner om ødeleggelsene.

 

Men ifølge myndigheten så har to andre store dammer som Armando Ribeiro Gonçalves, i dalen Acu, med sine 41.91% av sin kapasitet eller 1 milliard/m³ med vann og  kan fortsatt brukes til generering av rikdom, samt demningen Santa Cruz i Apodi, med sin 46.92% av dens maksimale  kapasitet og Umari i Upanema, med 46.88%: «så kan disse dammene fortsatt gi opphav til en produktiv aktivitet.»

Vann ressurs koordinator for Semarh området sier at to nye rørledninger/kanaler som  er under bygging fra eksempelvis fra Santa Cruz, sier at disse  ikke gir nok vann for to rørledninger lenger pga høy fordaming pga unormal høy temparatur for årstiden – på toppen av det hele og man får ingenting gjennom disse lenger.»

 

Derfor hun legger til, det er av stor betydningen når det gjelder bruken/beskyttelse av bruken av elver og vann med inntak for landbruket og annen aktivitet for kyst bønder, fordi ellers ødelegger du din egen rikdom og vann-sikkerhet for befolkningen».

Myndighetene intensiverer innsatsen når det gjelder å øke tilførsel/lagring av vann i de berørete områdene – bl.a. så kjøper de utsyr for satellitt-overvåking for de større dammene i området. Det bygges stadig nye brønner i dette området, men man ser i den forbindelse at grunnvannet synker i området.

«Vi vil kunne ha informasjon raskt og trygt, har vi ikke menneskelig feil forbundet med av lesing,» sa hun.

Selv Potiguar indianerene er fortvilet nå – selv regndansen virker ikke i det hele tatt lenger!

 

Demninger tilstand i RN

Armando Ribeiro (Aswan)-1,0 milliarder m/³ (41.91)

Santa Cruz (Apodi)-281.8 millioner m/³ (46.92 prosent)

Umari (Upanema)-137.27 millioner m³ (46.88%) og

Gargalheiras (Midder)-3.43 millioner m/³ (7,74 prosent)

Krysset av Trairas (São José gjør Seridó-2. 83 millioner/m³ (5,71 prosent)

 

Kilde-Semarh

147941