Arkiv

Dårlig søppel håndtering i RN.

Mindre enn 7% av kommunene i Rio Grande do Norte, har  riktig mål og adresse på sitt søppel, som blir produsert daglig av befolkningen. Foreløpig så har staten to godkjente deponier som oppfyller kravene i  elleve byer. De gjenværende 156 kommunene dumper søppel ukritisk i kontrollerte eller åpne deponier. Tallene viser at de fleste kommunale ledere ikke overholder bestemmelser/lover som omhandler en solid brasilianske avfalls politikk (PNRS).

Emanuel Amaral sier at føderale lover som ble godkjent og ratifisert i 2010 forutsatte at 5600 brasilianske kommunene måtte tilpasse seg de nye reglene innen neste lørdag (2.aug)

Loven som trådte i kraft  for fire år siden i PNRS, ble etablert gjennom lov nr. 12,305 (solid avfall lov).  Når man godkjente denne loven, så sa den at 5600 brasilianske kommunene måtte tilpasse seg de nye reglene innen neste lørdag 2 August 2014. Blant annet definerer loven innholdet hos avfallsdumper og forteller hva som må videresendes som spesial-avfall og som ikke kan lagres i disse deponiene.

I tillegg til at hus/bolig er nå forbudt i områdene rundt sluttdeponier av fast avfall, så er loven mere restriktiv på hva slags avfall som kan dumpes generellt. Nå er det 4 år siden loven ble publisert, men virkeligheten har endret seg lite. En majoritet av ordførerene i kommunene forlanger mere tid til planlegging? (4 år?)

Den nasjonale forbund av kommuner (CNM) anslår at det er minst to tusen store avfallsdumper dumper i landet. Føderasjonen av kommuner i Rio Grande do Norte (FEMURN) sier at det finnes ikke noe data, men at bare elleve byer med faste  søppel-rutiner ut  til fyllplasser er godkjente og riktig. I tillegg til disse har andre ti kommuner kontrollert fyllplass, som eksperter som har laget rapporten, ikke kan defineres som godkjente deponier og riktig plassert.

Den største fyllplassen i Natals territorium dekker et areal på 90 hektar i kommunen Ceará-Mirim, 28 km fra hovedstaden. Deponier i det metropolitiske området av Natal (NRM) drives av selskapet Braseco S/a. utenfor hovedstaden, ni andre kommuner har rutiner for lokal søppel-henting rute. Per dag, er det ca 1.200 tonn med avfall dumpet i deponier. «Det er ti år siden vi begynte å arbeide med disse deponiene og vi har lov til å drive der frem til år 2034,» avslørte CEO av Braseco, Henrique Dantas.

Foreløpig er fem celler/områder av søppelrydding/sortering i bruk. Den neste nye cellen skal brukes fra oktober. Området har kapasitet til ti flere celler. «Tatt i betraktning projeksjon av befolkningsvekst og bevegelse av økonomien, er vi  kjøpedyktig til å møte kravet i Brasil, i mer enn 40 kommuner hos Potiguar indianerene (natalensere),» sa Dantas. Foreløpig får Braseco betalt  R $ 55,27 for hvert tonn søppel som de håndterer.

Viktigste klienten til Braseco er  hovedstaden Natal.  Mer enn 800 000 av innbyggerne i byen er ansvarlig for en daglig produksjon av ca 700 tonn med søppel! Søppelet fra Sør, Øst og Vest blir først sendt innom utsortering/gjenvinnings fasiliteter, mens alt søppel fra Nord sendes direkte til deponiet i Ceará-Mirim.

Når den nye loven trer i full kraft fra lørdag 2.august, så tar også myndighetene frem riset bak speilet og truer med saftige bøter for de kommunene som fremdeles har en manglende interesse for en proper søppelhåndtering. Bøter i million-klassen er bare ett av virkemidlene.

148011