Arkiv

Industriproduksjonen i Brasil faller tilbake.

Industriprodiksjonen i Brasil ser nå den kraftigste tilbake gangen på 5 år.

Man sammenligner seg nå med det dårlige året 2009 og tilbakegangen synes særlig i produksjonen av nye biler. Dette bekymrer myndighetene særlig mye, da denne sektoren utgjør en masse arbeidsplasser i Brasil.

Men også andre forbruksvarer og kapitalvarer faller tilbake viser statistikkene for måned etter måned.

På den annen side, så øker også noen segmenter produksjonen i perioden, blant dem koks og petroleums derivater. I mat, ble prisene høye i  påvente av innhøstingen og behandling av sukker.

148226