Arkiv

Motorsykler til besvær i RN.

Nesten halvparten av de motorsykler som sirkulerer i Rio Grande do Norte er i en dårlig forfatning. Men antallet kan godt være høyere, siden statistikken som er levert av DMV/RN, bare tar hensyn til de kjøretøyene med nyere lisensiering: ca. 161,810 av 355,737. Andre innser at den gitte mengden av motorsykler i staten er nesten 20 ganger høyere enn førere som er stadfestet  i Kategori A (som omfatter motorsykkel, moped, scooter eller motor tricycle).

Jean FábioPátio av Dmv i Natal har over 1,690 DMV motocicletasPátio i Natal har over 1,690 motorsykler

Ut i fra disse tallene så er mengden av beslaglagte motorsykler hos DMV forholdsvis liten på gårdsplassen deres. Ca (2,518 samlet) er samlet her, men skal snart skal øke betydelig, i forbindelse med at kommando-avsnittet for veier i RN (ERCP) planlegger en gradvis økning og  et intensivert tilsyn/kontroller med motorsykler i staten RN.

To operasjoner/kontroller gjennomført i de siste to ukene i Natal, resulterte i beslag av hele 142 motorsykler. På den første, dag 22/07 ble det beslaglagt 50 stk og på mandagen deretter (30/7), så ble ytterligere 92 flere beslaglagt. Videre av ERCP rapporter ved løytnant Styvenson Valentine, som også driver avdelingen  «Forbud» i staten, ble det oppdaget mange varierte typer av feil som førte til beslag av kjøretøyet.

«Mange ble tatt pga mangel på utstyr og sikkerhets relaterte feil som triksing med motor-slagvolum som avviker fra den originale ved nyleveransen av kjøretøyet og som da uvergelig fører til beslag av motorsykkelen. Men, man stoppet også mange uten førerkort, fyllekjørere og en ble sågar tatt med en 38 cal. revolver i bukselinningen., sier Styvenson.

Han påpeker også at kampen mot organisert kriminalitet er en av målene for operasjoner med fokus på motorsyklister, siden det er en svært høy andel av ran og drap begått av personer som bruker motorsykler i over 60% av alle tilfeller opplyser kommandoen til militærpolitiet i Rio Grande do Norte. (Bestillte mord (R 300,-) , blir ofte utført av 2 personer på en motorsykkel med hjelmer utstyrt med sorte visirer. NB!)

Andre årsaker til slike «Blitz-kontroller» , er å hindre ulykker. Koordinator for utdanning og overvåking av trafikk på DMV, Adriano Barbosa, opplyser at det høye antallet forekomster av stygge trafikk-ulykker som involverer motorsyklister, er ofte knyttet direkte til en mangel på førerkort. Befolkningen betrakter dette nærmest som en «mini-forseelse» og da særlig ungdommen kjører gjerne uten førerkort eller opplæring..

«Vi håndtere en stor gruppe med uopplyste mennesker som tror på myten om at det å kjøre mopeder (50 kubikk sylinder kapasitet) ikke er påbudt å ha førerkort eller å kjøre med hjelm og de innehar heller ikke de obligatoriske  kursene», sier han.

Ifølge ham, så vil DMVog ERCP intensivere operasjoner rettet mot motorsyklister, med såkalte » blitz kontroller»  i alle regioner i Natal, men også gjennom en opplysnings-kampanje gjennom utdeling av brosjyrer og opplysninger via media som Radio/TV.

Materialet minner oss om at lisensen samt bruk av hjelmer for fører og passasjer kreves for kjøring av mopeder (20 år). Kampanjen advarer også om at «tung motorsykkel», scooter eller moped som har passasjer av barn under 7 år , må sørge for at disse og egen sikkerhet er godt nok ivaretatt, ellers kan det vanke tunge bøter og inndragelser av førerkort.

Kjøretøyene som blir beslaglagt i Natal tas til gårdsplassen til DMV, på Cidade da Esperança og deres eiere har inntil 90 dager i  de fleste tilfellene, til å løse beslagleggelsen og å fjerne dem. Etter denne fristen, kan motorsykler auksjoneres bort, til fordel for staten NB.

148236

148237