Arkiv

Aksjon mot fyllekjørere i Zona Norte

Operasjonen Blitz tar 30 bilførere for fyllekjøring i  Nord-Natal

I de første timene av lørdag (2), ble 30 bilførere arrestert for fyllekjøring og 100 førerkort beslaglagt på Avenida João Medeiros Filho, i den nordlige delem av hovedstaden i RN. Ifølge militærpolitiet, som foruten trafikk avdelingen i Rio Grande do Norte (DMV) samt koordinator for by-operasjoner . De som blåste rødt i de nye alko-målerene til politiet, ble tatt med til politistasjonen i Zona Norte i Natal. Her kunne fangen frigis mot kausjon hvis noen møtte opp og betalte for dem. Førerkortet for disse bilførerene vil bli inndratt i 12 måneder  og de vil måtte møte for en domstol og dømet etter den nye Lei Seca loven (tørrhets-loven) som er blitt ytterligere skjerpet etter innførelsen i januar 2011.

Adriano Abreu, forteller at Blitz kontrollen resulterte i totalt i 17 arrestasjoner og  ifølge løytnant Valentin Styvenson, måtte i alt over 900 blåse i test-apparatet ved to sperre-kontroller i Nord-Natal. Straffen på bøter av R $ 1,915 30 svir godt i lommebøekene til fyllekjørere og om noen som blir fremstillt for dommeren har en særdeles høy promille, kan bøtesatsen bli dobblet, med fengselstraff og kjøretøyet bli beslaglagt til fordel for statskassen – uavhengig hvem som eier bilen, så lån aldri ut bilen din til «tvilsomme personer».

143027