Arkiv

Sur stemning på den nye flyplassen

Prefekturet vil prøve å megle frem en avtale vedrørende rabalderet på den nye flyplassen.

Taxisjåfører, forretningsmenn i turisme-feltet, representanter for rådhuset, byen São Gonçalo do Amarante og militærpolitiet delta,  vil idag (6) komme sammen til et møte i hovedkvarteret til sekretariatet for staten for offentlig sikkerhet og sosiale forsvar (SESED). I møte som er  planlagt kl 15:00, vil deltakerne prøve å nå frem til en avtale om befordring/frakt av passasjerer fra/til den nye  flyplassen Guvernør Aluízio Alves.

Magnus Nascimento sier at representanter tilbyr transport til noen destinasjoner, spesielt til sørsiden av hovedstaden Natal og tilbudet blir gitt til alle som lander på den nye flyplassen.

Siden flyplassen ble innviet  på den siste dagen av  mai (31 mai), er transport/taxi terminalen blitt til åstedet for  friksjon og skjulte trusler mellom taxisjåfører og eiere av transport byråer. I kampen om passasjerer, operere også simple varebiler med eiere som ikke har tillatelse til å drive med slik ulovlig transport. Diskusjonene går utover flyplassens fysisk avhengighet av transport for sine passasjerer og episoder av grov aggresjon har blitt registrert langs veiene til Natal. Minst ett grovt voldstilfelle er under etterforskning av det sivile politiet.

Møtet vil diskutere nye rettningsgivende linjer og forretningsmenn og taxi sjåfører hevder at problemet skjer på grunn av mangel på tilsyn av offentlige myndigheter. Ifølge General Direktøren for det kommunale Institutt for transitt i São Gonçalo do Amarante (DEMUTRAN), Paulo Roberto Macedo, så kan mottaks-selskaperoperere på en daglig basis på flyplassen og kan foreta overføringen av passasjerer fra/til disse reise/transport selskapene sine lokaliteter i hovedstaden som alltid har vært en sedvane/hevd ved den gamle flyplaasen til kjøp av tjenesten fra/til byen.

«Slike selskaper gjør overføring av passasjerer som ankommer med pakkereiser som er kjøpt ferdige som en pakke, innklusive transport fra til reisemålet. Selskaper/taxi etc.  som har tilhold på flyplassen  kan ikke uten videre plukke opp slike passasjerer, «sa Paulo Roberto i en uttalelse til media.

Men det er ikke helt avgjort om hvordan dette burde fungere. Selskapene tilbyr tjenesten til alle som lander på flyplassen. Tjenesten tilbys direkte til passasjerene av tjenestemenn i mottakshallen som holder opp plaketter som annonserer tilbudet. Dette er en service som har blitt brukt i mange år tidligere og passasjerene må nærmest gå spissrotgang i mellom tilbudene. «De fleste av passasjerene kommer med en ferdig ordnet avtale på forhånd, men vi tilbyr også denne servicen til andre. Det er ingen skade i det, for dette er legalisert.

En annen sak er alle pirat-varebilene som opererer på/rundt flyplassen og tilbyr en rimelig transport til turiseten som ankommer til flyplassen.  Dette skaper vondt blod, hat og vold blant de impliserte lovlige trnsportørene og pirat tjenestene. Taxisjåfører og forretningsmenn fordømmer disse handlingen som er bekreftet av Demutran. «Dette skjer, men vi har forsøkt så godt vi kan med en kontinuerlig overvåking på flyplassen for å unngå dette problemet,» sa Paulo Roberto.

Tilstedeværelsen av ulovlig varebiler bare pisker opp hele systemet og taxisjåfører, ifølge forretningsmenn og er årsak til grov vold og slåssing etc.. «De angripe alle og det er absurd hva som skjer her for tiden, «sa Raquel. En av bilene med en forretningsmann ble kontaktet av en gruppe av tre drosjesjåfører når han ankom til flyplassen. «Det var en passasjer i bilen og denne ble truet med vold av gruppen. En av dem gikk så langt å si at problemet ville være løst med en «Molotov-cocktail» , altså en trussel om mord, rapporterte en avis journalist.  En forretningskvinne som overhørte samtalen, meldte dette inn til det sivile politiet, som skal undersøke saken. Ingen skal true meg på livet bare for tvinge meg til en taxi-tur sa forretningsmannen til pressen.

Presidenten i samarbeid med Taxi eiere i Natal (Cooptax), Genaro Torres, uttalte at pga en mangelfull overvåking av taxi/transport tjenesten ved flyplassen, så tar folk nå saken i egne hender og farlige voldsepisoder oppstår, sa han. Vårt selskap representerer 800 taxier i Natal.

Problemet er i korthet at disse varebil-piratene bringer deg f.eks. til Ponta Negra for R 35,- , mens en taxitur koster minst 100, – reals eller mer. Så problemet oppstått pga de høye taxiprisene ut fra den nye flyplassen og dette ble det advart imot i media om på forhånd, før flyplassen åpnet.

Sikkerhet

Sjefen for militærpolitiet i Rio Grande do Norte (PM-RN), oberst Francisco Aguilar sier at man venter på nye regler fra Inframèrica som kan løse dette problemet. Ekstra store skatter for taxier til å ha fast opphold på flyplaasen er en av de største årskene til bråket, sa han.Fly Plassen er tydeligvis klar, men det er noen detaljer som gjenstår, sa Aráujo. «Inframérica regjere med hård hånd inne på sitt område, noe som skaper stor turbulens utad.

148433