Arkiv

En gang fyllekjører – alltid fyllekjører?

Antall fyllekjørere som blir straffet for drukkenskap, har blitt dobblet.

Antall tilfeller med arkiverte dommer av bilistene som kjører under påvirkning av alkohol, økte med mer enn en dobblingt i første halvdel av dette året i RN, sammenlignet med samme periode i 2013. Den betydelige økningen i statistikk er intensivering av «operasjon fyllekjører» i det siste halvåret. Mellom 10 januar og juni i år, har DMV/RN og kommandoen for State Highway Patrol (ERCP) avholdt 35 stor-kontroller hvor man stopper ALL 1,838 bilførere som kjørte i fylla. I samme periode i fjor, da det var ikke blitt gjort så intensive kontroller , så avslørte » blitz» bare 876 fyllekjørere.

Junior Santos sier at i første halvår i år, så var DMV/RN og kommandoen State Highway Patrol mye mere aktive og har utført 35 barrierer/blitz og da  spesielt på veier som krysser kommunene innen stor Natal i første halvår i år.

Også ifølge rapporten som ble presentert av DMV, ble det i første halvår i år, arrestert hele 442 bilførere og kjørt direkte til politistasjonen for ytterligere blodprøver pga at de var så fulle at de tydelig var direkte en fare for andres og sitt eget liv, etter å ha blitt tatt på fersken – snyt fulle etter den brasilianske koden; 306 (CBT) som sier at man direkte har truet andres liv med kjøringen sin.

Indeksene av fyllekjørere er vurdert høyt av koordinator for utdanning og overvåking av trafikk hos DMV, Lorraine Ramirez Barbosa, men er innen forventet nivå, siden de er en refleksjon/årsak av arbeidet med intensivert tilsyn.

«Vi har intensivert operasjoner og tallene har steget så mye, at vi nå nå ser ut til å være blant de største i landet. Men vår forventning er at denne statistikken snart må begynne å falle, sier han, som håper på en betydelig endring i atferden til befolkningen og økt bevissthet.  Denne bevisstheten er også en refleksjon av den nye ordlyden av forbudet, fra desember 2012, som da ble enda mer rigid. Loven som da ble vedtatt skjerpet i tillegg til påbudt blåse-test, så ble standard boten for en normal fyllekjøring øket fra;  R$ 957,70 og til R$ 1.915.40 , samt at reglene for fengselstraff og inndragelse av kjøretøy ble skerpet i tillegg.

Likevel, jobben er ikke så enkel og det er ikke så skjelden at man kommer over «hissigpropper» blant fyllekjørerene,noe som kan resultere i biting av politi-offiserer og sparking og slag mot disse. Det er fortsatt tilfeller av forsøk på aktiv korrupsjon, av fyllekjører som tilbyr politimannen penger, noe som ytterligere bare skjerper straffen. NB!

Befolkningen begynner nå å frykte disse blitz kontrollene for sin 100% stopp av kjøretøy og deres likhet for loven for alle. Vår tilnærming er unik i landet Brasil fordi her gjelder det en 100% kontroll av av kjøretøy. Alle er adressert og blir behandlet på samme måte, uten annet mål enn å øke trafikk sikkerheten. I begynnelsen fikk vi mye pepper pga slike rigide kontroller, men ikke lenger idag, sier koordinator for utdanning og overvåking av trafikk.

Det har alltid vært en tilnærmet slapp holdning blant brassene til å ta seg en «kjørepils» eller en dram eller to på den lange veien og trafikkpolitiet har tidligere blitt sett på som gledesdrepere ute i trafikken, men nå er store opplysningskampanjer på gang og som virkelig forteller om hvem det er som som dreper ute i trafikken, nemlig fyllekjørerene.

148631