Arkiv

90% av ortopediske operasjoner, skyldes MC-ulykker.

Ortopedisk operasjoner i Natal: 90% er motorsykkel-ulykke relaterte.

Den Ortopediske  sektoren ved sykehuset Monsignor Walfredo Gurgel, det viktigste for folkehelsen og drevet av  staten i Natalområdet, gjør 200 operasjoner hver måned, der er 180 av pasientene utsatt for ulykker med motorsykler. Motorsykkel ulykker  står også for 43.9% av kollisjoner med dødsfall registrert i Natal i første halvdel av 2014, ifølge det statlige Institutt for trafikk (DMV/RN). Denne prosentandelen stiger til 52,9% om man regner hele  i Rio Grande do Norte.

Ifølge State Highway Patrol kommandoen (ERCP), var det fra januar til juli i år registrert 945 ulykker som innvolverer motorsykler, mopeder og trehjulssykler (med motor) som resulterte i at 1,149 mennesker ble skadet. I gangene påsykehuset Walfredo Gurgel, er dee  vanligst å finne pasienter som venter på behandling eller kirurgi som følge av en motorsykkelulykke. Registreringer langs føderale motorveier av  politiet, mellom januar og juli, peker på 287 alvorlige ulykker med motorsykler i Natal som førte til 276 såret og seks døde.

Samfunnet i RN taper store penger pga alle disse ulykkene, for ikke å snakke om all sorgen og elendigheten som de forårsaker hos familer til ofrene.

For å redusere ulykker, gjør DMV ukentlig trafikk kontroller over  hele byen, inkludert spesifikke tekniske kontroller bare for motorsykler. De viktigste kontrollpunktene er sjekk av førerkort og at man bruker påbudt verne-utstyr som hjelm etc. Likeledes at motorsykkelen har god nok teknisk stand, som dekk og lys, reflekser etc.

Myndighetene har ofte kampanjer på skoler og andre steder hvor yngre mennesker samles og deler ut brosjyrer og foreleser om hvor utsatt man er som fører av motorsykler.

149007