Arkiv

Tørken i RN utvikler seg stadig lenger inn i en kritisk fase.

 

Nesten ingen nedbør i de indre områdene og er ødeleggende for bøndenes produksjon.

Med lavt volum av vann i reservoarene i Rio Grande do Norte, så  forårsaket dette stadige nedleggelse eller kraftiger rasjonering av aktiviteter ved  fire store vannkilder som overvåkes  av staten. Det er nå mer enn ytterligere 170 familier av bønder som har en null-vekst, eller har hatt betydelig nedgang i produksjonen på grunn av tørken som straffer bøndene og industrien siden desember 2012. Bare i den lave  vannstanden ved  dammen i Açu så fortsetter produksjonen videre, men under risikoen for også her å måtte stoppe opp helt  hvis tørken fortsetter stort lenger nå.

Foruten lav vannstand Açu og i byen i Aswan, så har staten har fire ytterligere vannkilder som det er stor engstelse knyttet til:  Pau dos Ferros, Cruzeta, Itans dammen og Sabugi. De to sistnevnte ligger i Caicó og de andre, i sine tilsvarende kommunen-navn. Under bygging, foregår for tiden i regi av statens Vann-verk ved perimeteret og  omkretsen rundt Santa Cruz do Apodi og  mellom byene Felipe Guerra og Apodi.

Statens Vann-verk har i form av nød-lover, fullmakter til å flytte vann fra et område til et annet.

Tørken realiteter: Halvparten av reservoarene i kritisk tilstand.

Komiteen antyder at resolusjon med bruken av ordet  «katastrofe» blir fornyet.

Fiskerne blir  flytte inn  fra ‘Armando Ribeiro’ området, pga en total mangel på vann og fiskebestanden er karftig truet av utryddelse.

Produsenter/bønder og planter/avlinger lider av forsinkelser og totale økonomiske tap.

Siden områdene kom i drift /produksjon langs med  breddene av de nye  kanalene ble og det også  i noen tilfeller øremerket produkter som var ment for eksport. Men uten vann i reservoarene og når kanalene er knusk-tørre og det er ikke noe du kan man kan gjøre, med unntak av  Açu med sin lave vannstand, så plages alle områdene av en drepende tørke i områdene under Statens-vannverk fra gjeldende tørke produkssjons stopp  i tre av dem, er det blitt  produsert nesten ingenting her i løpet av de siste 2 årene.

Det er hva som nå skjer i «Vann ringen» som ble konstruert av Statens Vannverk ca., 219 kilometer fra Natal. Det som engang var et eldorado for 23 bosetterne/familiene , er nå bare en ørken av tørt land og helt uproduktive for de fleste av dem. Bonden Amauri de Medeiros, 50 år,  glemmer ikke måneden desember 2012. «Det var siste gang jeg var i stand til å høste noe i dette landskapet,» sier han og peker på bakken der er nå bare sand og støv og tørke.  «Med vannet tilstede , så hadde jeg en jobb og hadde ansatt flere andre mennesker. Nå er mitt yrke fullstendig ødelagt og jeg kan ikke produsere noe som helst pga vann mangelen, «forklarer han.

I delt Cross, areal på 506.68 hektar mellom de 23 nybyggere så var området på høyden av produksjon, var området berømt for eksport av sine flotte tomater som  f.eks. ble omtalt i den spanske avisen  El País. I dag, så forventer bønder gode nyheter i forhold til nedbør, men vanninnholdet i dammen (Acu) er nå ned på bare 18,64% og stadig fallende. Noe som hindrer noen kommersiell aktivitet.
Tørken er ansvarlig for fallet i jordbrukproduksjonen i  staten. Ifølge data av nasjonale supply company (Conab) var det en reduksjon på 55.7% med  i modulen produksjon. I 2011, ble året regnet som bra for landbruk, 156,814 hektar var i bruk. I år falt dette tallet til bare 69,454 hektar.

 

137170