Arkiv

Vannlekkasje i Caicò-bydelen

Akutt vannlekasje

På grunn av en akutt vannlekkasje funnet på vannledning som forsyner byen Caico med vann, har selskapet for Vann- og avløps RN (CAERN) avbrutt i går (16), all vanntil tilførsel til kommunen, for på foreta tekniske justeringer. Ifølge selskapet, til team som arbeider på stedet man håper å gjenoppta vann forsyning, planlagt til neste mandag (22).

Den tørken som har vart i seks år og har påvirket en alvorlig form av liten vanntilførselen til Caicó. Byen, som tidligere ble levert vann fra  av Itans dammen og senere av Weir curema / Mor D’vann gjennom elva Piranja/ Acu avhenger nå utelukkende på levering av akutt vannledning som fanger opp fra demningen Armando Ribeiro Gonçalves.
Man får derfor en nødsituasjon med vannforsyningen til Caico, opplyser ledende Armando Ribeiro  og at vann til byen, nå gjennomgår store justeringer

Fra og  med 08 mai, har CAERN startet tester for en nød- vannledning, bygget av National Department of Works mot tørke (DNOCS), som kan nød-leverere vann til byen Caico.

Ifølge Caern, er det naturlig at tekniske / operasjonelle problemer er presentert under dennes testfase. I forrige uke, så oppstod noen lekkasjer men som nå har blitt korrigert. Men siden mandag (15) har dessverre  rørledningen  hatt lekkasjer i seksjoner som ligger ved en elv område i Jucurutu / RN.

Selskapets team som er ansvarlig for rørledningen jobber med å løse problemet med rørledningen. Sier CAERN i en informasjon og som har fulgt situasjonen for å kunne gi  teknisk støtte for å avhjelpe denne situasjonen.

 

CAERN vil kartlegge områder der mangelen var mest prekær og vurdere muligheten for å suspendere kontoene til denne perioden. Endelig Caern ber støtte fra befolkningen til å rasjonere det tilgjengelige vannet.

 

Dette er en hoved rørledningen emergency er 63,134 meter lang med 400 mm diameter rør. Det ble konstruert som shunt-rørledning Sierra de Santana, som samler opp vann i dammen Armando Ribeiro Goncalves, ved å starte med forbindelsen ved pumpestasjonen (EB-02) og ved å følge veien margene RN 118, som forbinder Jucurutu Caicó.

Underveis har Pipeline Emergency to pumpestasjoner for å pumpe i lokaliteten. Driften av rørledningen er gjort på en roterende basis, for de samme midler vil også være ansvarlig for å forsyne det område av Sierra de Santana (Florânia, løytnant Laurentino Cruz, Sao Vicente, New lagunen og Bodó, og 156 bygdene).

193763