Arkiv

Politiet belyser drap i Natal!

Politiet belyser 50% av drapene i Natal
I de første fire månedene i år (januar-april), viser den løse satsen av drap undersøkelser i Natal, var 50,9%. For hver to drap, som ble en belyst, ifølge representanten-general for det  sivile politi Correia Junior, ble det sett 210 drap registrert av Department of Public Safety og sosiale Defense (SESED) i første kvartal i år i hovedstaden, det sivile politiet var i stand til å identifisere utøverene ved hjelp av etterforskning og sendt videre til  statlig domstol om 107 tilfeller. Fra 1. januar til midnatt den 28. mai i år, det koordinerende organ of Criminal statistikk og analyse (coine), knyttet til SESED, begått  1,015 drap. Forskjellen er minimal i forhold til observatoriet data dødelige Vold RN Tilsiktet (mot opplagt), som utgjorde 1,017 dødsfall i løpet av den samme periode. I hovedstaden, Åpenbare punkter 264 drap, hvorav 225 tilfeller mellom januar og april.

Representanten-general Correia Junior anser det er en tilfredsstillende oppklarings indeks over Natal drapsetterforskninger. Men erkjenner at hovedproblemet som hindrer en høyere besluttsomhet er mangel på personell til å ta fatt i fler av de pågående undersøkelser og framtid, sa representanten at alle anstrengelser er forsøkt slik at loven blir håndhevet på beste måte.

Politiet er totalt meget underbemannet både på personer og på økonomiske resurser. Dette innebærer at mye av sakene dessverre da blir skjøvet fremover til neste måned(r)»Vi er riktignok blitt forsterket med noen flere personer og flere biler, men dette er som en dråpe i havet sammenlignet med det virkelige behovet.

Narkotika, dop og korrupsjon er også ting som vanskeliggjør oppklaringen av flere av sakene – sier han og de kriminelle er så alt for klar over politiets store problemer.

195045