Arkiv

Nye lover vedr. avfallshåndtering rundt og i offentlige vassdrag i Natal

Den nye loven gir bøter for avfallshåndtering i offentlige vassdrag  etc. i Natal

Ordfører Carlos Eduardo signert en ny lov nr 6693, som omhandler forbud mot deponering av avfall på offentlige steder i byen Natal, samt gir bøter for og hvordan man vil føre tilsyn av loven. Loven ble vedtatt i bystyret, gir Alderman Raniere Barbosa kredit for forfatterskap prosjekt 180 dager for regulering. The Official Gazette av kommunen tirsdag (04), inneholdt en publiseringen av loven.

Er mål for overvåking av fysiske og juridiske personer som har ansvar for disponering av fast avfall og halvfaste stoffer av noe slag, og ikke respekterer dager og korrekte former for innsamling av slikt avfall. Det anses lovbryteren som ved selv eller hans agenter, som begår, sending eller ikke overholder  denne loven eller nytte av denne praksisen med brudd nevnt i loven. Det er ikke bare den personen som har blitt for lovbruddet dom må svi , men også som leide denne. Den skyldige vil bli straffet med bøter og for gjengangerne, vil størrelsen på bota  økes med 100%, og at dette vil bli brukt kumulativt, hvis det er to eller flere brudd.

I tilfelle av enkeltpersoner, skal inspeksjonen har plikt til å handle for å utdanne ham, noe som gir mulighet for innbyggerne til å korrigere sin atferd, og hvis det gjør det umiddelbart etter deres forekommer igjen, vil det bli brukt forelegg. Lovbruddene som omfattes skal klassifiseres som lett, middels, alvorlig og svært alvorlig.

Blant de ulike former for uregelmessig utflod observert i loven, de er sitert fare for befolkningen, som har offentlige steder (er gater, parker, bekker og deres banker) dekk, medisiner, sprøyter, avfall av helsetjenester, lamper fluorescerende, batterier, komponenter og elektronisk utstyr, plastemballasje brukt til å lagre plantevernmidler og lignende, vurderer trusselen mot folkehelsen og miljøet.

Brudd på kondisjonerings faste avfallsbeholdere, forårsaker spredning, er også tilveiebrakt mellom de bare forhold, men også bidra til å inneholde og gjøre tilgjengelig for å samle opp avfall fra enden av messer, demonstrasjoner, viser eller noen treff på offentlige plasser; lansere kjøretøy hvilket som helst objekt, rester eller avfall; ikke bærer innsamling, samordning og riktig disponering av dyr ekskrementer; urinering eller avføring på offentlige steder; kast gatene materiale fra distribusjon av hefter, brosjyrer eller noen form for reklame, blant andre lovbrudd, som regel uberegnelig på gata og land beskjæring av trær og anleggsavfall og selv husholdningsavfall.

Bøter

Mengden av bøter, til enkeltpersoner, vil bli tildelt avhengig av alvorlighetsgraden av lovbruddet, definert i henhold til følgende kriterier: lys brudd, en bot på R $ 92,56; gjennomsnittlig krenkelser, en bot på R $ 289,90; alvorlig brudd bot på $ 462,22; Svært alvorlig forbrytelse, en bot på R $ 1232,00. Verdier for selskaper vil bli satt etter følgende kriterier: lys brudd, en bot på R $ 289,90; gjennomsnittlig krenkelser, en bot på R $ 792,25; alvorlig brudd bot på $ 1649,00; Svært alvorlig forbrytelse, en bot på R $ 2,460.00. Verdier må oppdateres årlig i henhold til IPCA (National Index of Consumer Price) eller annet som kan brukes i stedet. Samlingen av bøter vil være anvendt  for byens rensesystem, og anvendt til forbedringer som service.

Overgriperen vil ha tid til forsvar presentert for komiteen å bli satt opp, observere fristene fra kunnskap om uregelmessigheter begått, selv om den nekter å undertegne varsel om brudd. I tillegg til den fine søknaden, vil ansvaret for lovbruddet må samle avfall deponert uregelmessig i fellesområder, også med frist fastsatt av inspeksjon at til seg selv, under straffen for å ha merverdi av den boten med 10%. daglig.

På slutten av den angitte fristen, hvis du ikke har samlet avfallet, lovbryteren vil ha sine bøter økt med 100%, og etter den vennlige betalingsfrist, kan regjeringen fullmakt til inkludering av lovbryteren navn med beskyttelses byråer kreditt, slik som Serasa, Cadim (informativt Municipal), register over gjerninger og protester, uavhengig av søksmålet, og kan sende innehaver til fengsel.

Dette skulle ha blitt strammet inn for mang ti-år siden, da det er mange «svine-stier» å observere rubdt om i Natal. Det har vi selv erfart – dessverre!