Arkiv

Dødsfall prosedyre

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro opplyser følgende:

Ved dødsfall i Natal eller Recife.

Det første man gjør er å kontakte konsulatet i Natal, tel: (+55 84) 3211-6800 , som i sin tur kontakter Generalkonsulatet i Rio de Janeiro, tel: (21) 25 86 75 00 (når du ringer fra Brasil).  Når du ringer fra Norge  23 95 48 00 (uten forvalg for Brasil, lokatakst for Norge).

De som bor i Natal og Recife kan kontakte begravelsesbyrået  Agencia Funerária Grupo Vila, tel: (+55 84 3212-5005 og +55 84 4002-2535).  De har engelsktalende folk som tar hånd om alt fra fremskaffelse av dødsattest, begravelse i Brasil eller hjemsendelse av avdøde.

Generalkonsulatet i Rio de Janeiro må ha en dødsattest (i original) for å kunne melde til myndighetene i Norge.

Viktig å vite:  alle utgiftene i forbindelse med dødsfall og hjemtransport må dekkes av forsikring/reiseforsikring som den avdøde har, eller betales av avdødes familie. Det finnes ingen statlige midler til å dekke slike utgifter.

Rasmus Malling – Konsulær Assistent

for

Helle Klem – Generalkonsul.

 

Kgl. Norsk Generalkonsulat
Rua Lauro Müller 116 Sala 2206
22290-160 Rio de Janeiro, RJ
Tel: (21) 2586-7500
Fax: (+5521) 2275-0138

e-post: cq.riodejaneiro@mfa.no

Ytterligere info: www.noruega.org.br