Arkiv

L-Serin og ALS -gåten.

Vi legger til en ny side som nå får stadig økende aktualitet om amino syren L-SERIN (E)
C3H7NO3

Dr.Paul Cox som forsker på ALS gåten og har funnet ut utrolige ting vedrørende denne dødlige hjernesykdommen. Han mener at problemet skyldes at mennesker får i seg en nervegift BMAA og som dreper nerveceller i hjernen med dødelig utgang. Denne giften blir produsert  av CYANO-bakterier og som finnes over store deler av jorden, der hvor man finner en «grønn slim-alge». Vi har ofte sett disse blågrønne algene mange steder i Norge på sommerstid og finnes stort sett i ferskvann i innsjøer og små viker med stillestående vann. (også i Østersjøen) Paul Cox advarer oss sterkt mot å bade/drikke/omgås slikt vann. NB!

Det som skjer er at når nervegiften BMAA kommer inn i hjernen, så er dette molekylet så likt en naturlig i kroppen en amino-syre>  L – SERIN i hjernen, at kroppen tar feil og tar opp nervegiften i stedet og dette med fatale utganger (100% dødelig)  og ALS.   L-Serin er nemlig en meget viktig aminosyre som hjernen trenger for å produsere viktige stoffer for å kunne yte  normale funksjoner.

Paul Cox fant ut at alle ALS pasienter mangler L-serin i hjernen men at man finner BMAA nervegiften i stedet. Til sin store forbløffelse fant han den samme mangelen av L-Serin i hjernen hos pasienter med Alzheimer, Parkinson,Scizofreni,Demens,MS og andre relaterte hjernesykdommer NB!  Han forsker nå videre på dette funnet da BMAA også var tilstede under alle disse funnene, mens friske mennensker ikke har BMAA i hjernen sine. Av en stor undersøkt gruppe levende/døde pasienter med Alzheimer  i Florida  så hadde samtlige en mangel av L-Serin i hjernen, men alle hadde funn av BMAA. Blågrønne Cyano-alger er meget vanlig å finne overalt i hele Florida. NB! Videre så har man erfart en mystisk død blant delfiner i landsdelen, der mange døde delfiner ble funnet døde men ellers tilsynelatende uskadde. Paul Cox fikk omtrent sjokk da han kontrollerte hjernene på disse døde delfinene og konstanterte at på delfinene som var døde pga ulykker etc. > Alle de døde dyrene som så friske ut, manglet L-Serin, men hadde istedet BMAA i hjernen – i motsetning til dyrene som var døde av ulykker ikke manglet L-serin i hjernen og hadde heller ikke noe BMAA i hjernen.

Han var sågar på tur oppe hos kinesiske fjell-folk som er verdenskjente for sin høye alder (langt over 100 år er vanlig) og kontrollerte hjernene til disse > Han fant normalt med L-Serin hos alle og ikke noe BMAA. Videre fant han at deres kosthold var naturlig rikt på L-Serin F.Y.G.  Fjellfolkene hadde også skarpe normale hjernefunksjoner og at ALS,Alzheimer,Parkinson, Demens etc. var ukjente sydommer hos dem.

Tv-kanalen Discovery hadde nylig et program om forskeren Dr.Paul Cox og som omhandlet ALS-gåten og om de intressante funnene vedrørende BMAA og L-Serin. Programmet gikk i reprise på NRK-TV2 for ikke så veldig lenge siden også.

Vi har nå derfor startet med å daglig innta litt L-Serin til frokost, for hvis det er noe vi IKKE VIL HA så er det Alzheimer,Parkinson etc. og vi vil orientere dere om utviklingen fremover her på ServiceRN.

Vi kjøpte 98,5% rent L-Serin (amerikansk produsert med sertifikat) fra Kina hos Ali Express og prisen ligger på rundt ca. 250,- NOK for 100 gram. (Ser ut/smaker som sukker)

NB! Ali Express ser ut til at de ikke får inn igjen L-Serine med det første dessverre. Men, hos ALI Baba så er det mange som kan levere L-Serine til varierende priser men her får man det ikke fraktfritt tilsendt og da blir det så lite igjen av 350.- kr biten dessverre. Da er det bedre å kjøpe inn et par kilo, så man har en lang stund (holdbart kjølig/tørt/mørkt i minst 2 år. FYG) og heller betale gribbene på posten/staten det de forlanger av avgifter? NB! Det er helt fritt å bestille L-Serine på internett > f.eks.ingen medisinske restriksjoner av noe slag

12.08.2018   NB! Nå har vi skiftet leverandør av L-Serin og bestiller dette ifra USA fra firmaet>; Pure Bulk.com   > greie priser og hurtige leveranser. De leverer også større leveranser i kilo-klassen opptil 1 tonn. (;– >> )

Det finnes også mye å google om dette på nettet. OBS !!! >>> NRK TV – Algen som kan drepe

F.eks > SNIP> Paul Cox og hans kolleger har reist til utvalgte steder i verden på jakt etter å finne årsaken til sykdommen ALS. Studier av befolkningsgrupper flere steder i verden med høy andel av ALS-tilfeller førte til funnet av cyanobakterier. Cyanobakterier finnes i en type alger som forurenser innsjøer, reservoarer og andre vannforsyninger og produserer BMAA (beta-Methylamino-L-alanine), en nervecellegift som kan utløse en deformering av proteinsammensetningen i hjerneproteiner. BMAA forekommer i forurenset drikkevann, visse typer sjømat og til og med i ørkenstøv. Disse funnene har ført til identifisering av to nye stoffer som kan hindre utviklingen av ALS.  Disse har blitt testet i FDA-godkjente kliniske studier. Cox`s team forsøker nå å bruke den forskningen for å utvikle nye behandlingsformer.> SNIP. Som et eksempel.

 

NB! 29.03.2018.  > Vi har stadig små innspill om bruk av L-SERIN(E) og om hvordan noen enkelte personer som er helt friske, likevel kan merke at noe skjer oppe i hodet? Det er påfallende at flere sier at det å «drømme» (når man sover) er blitt så annerledes > Man drømmer så mye mere og oftere, detaljert og man kan huske hele eller store deler av drømmen i lang tid etterpå, omtrent som en film man har sett? Dette satte en liten støkk i meg her, for nettopp dette er blitt registrert av meg personlig også?  Ikke det at det å drømme er så uvanlig , men selve drømme mønsteret er blitt så markant annerledes.

Så her fortsetter vi derfor å ta en liten dose L-Serin(e) til frokost for ; Er det noe vi ikke vil ha > Så er det at en sykdom som ALS, Alzheimer,Parkinson,Schizofreni,Demens, MS eller andre hjerne-relaterte sykdommer > DET VIL VI IKKE HA – BASTA!

Tillegg 20/6-2018

Fremdeeles så har vi ikke merket noe annet med daglig bruk av L-Serine , enn D virker som om hjernen er mye skarpere og mere opplagt?  (trenger mindre søvn) Det samme gjelder fremdeles «drømmene» våre. De erfares mere som en film vi har sett om natten/dagen når vi har drømt > vi husker hele greia, innklusive navn, steder, korrekt flere dager senere. (utrolige greier – slik var det aldri før)

En annen ting som ihvertfall er sikkert > hukommelsen er blitt mye langtids-forbedret! Nå kan jeg huske navnene på alle i klassen på f.eks. folkeskolen og det hadde jeg aldri i livet gjort for et par år siden f.eks.det er HELT SIKKERT!

Altså bare positivt å nevne!!!

09.11.2018

Vi tar daglig våre doser av L-Serin og har vel aldri vært i så fin form som nå? Særlig toppetasjen ser ut til å fungere alldeles utmerket for tiden. Hvorfor vi sier det > Det virker som minnet er blitt stadig bedre og vi husker mange ting nå, som vi var sikre på at vi hadde glemt, noe som er meget gledelig å konstatere?

Ellers så øker antallet amerikanere som tar L-Serin sterkt for tiden og diskusjonssidene forteller om viktigheten ved å ta L-Serin for å skjære klar av hjernerelaterte sydommer som ALS Alsheimer, Parkinson, MS etc. etc. etc. Hvorfor ta sjansen når man kan følge et slikt godt råd fra Paul Cox?

 

Vi kommer tilbake med flere kommentarer med jevne mellomrom fremover i tid, om dette emnet.

Vi får stadig høre om positive tilbakemeldinger om nye brukere av L-Serine om herlige virkninger på kroppen (hjernen) sin og ingenting gleder oss mere enn det da. Vi har også hjulpet noen med å skaffe frem EKTE L-Serin, for vi hører stadig om kjeltringer som selger f.eks. sukker i stedet for L-Serine. Det kan vi heller kjøpe hos f.eks. Rema 1000 ???    L O L

 

PS: Bruken av L-Serine har virkelig tatt av i USA nå for tiden. Kurven stiger oppover med rakett-fart.  F.Y.G.

mvh