Arkiv

Nye omkjøringer i Natal.

Arbeidene med den urbane mobiliteten rundt i Arena das Dunas området, blir utført i fire stadier. Arbeidene starter mandag (21) og den første endringen, gjelder transit/trafikken på Avenida Prudente de Morais, mellom Rua Raimundo Chaves og på Avenida Lima e Silva, samt i Candelária/Cidade Alta området. All trafikk vil bli utestengt på denne strekningen. Det vil være fri bevegelse av kjøretøy mot centrum/nabolaget. Rådhuset opplyser at konsortiet Queiroz Galvão/Ferreira Guedes, som skal utføre arbeidet, sier de skal gjøre hindringene og avvikene så små som mulig og tilpasse dem nøyaktig til hvordan arbeid og fremdriften i ingeniørtjenester skrider frem.

Myndighetene ber vennligst bilistene om å sette seg godt inn i trafikksituasjonen i dette området, om du skal ferde der!

I denne fasen, så bygges en bro til stadion og to tunneler. Den totale utbyggingen i dette området vil beskjeftige ca. 1.000 mann i arbeidsperioden og området vil bli totalt forandret og med et helt nytt kjøremønster – når det blir ferdig. Det er derfor at trafikkantene følger nøye med hva som skjer byggemessig i området og kan planlegge sine kjøreruter der etter.

Avenida Prudente de Morais skal fungere med to filer mellom Miguel Castro og Raymond Chaves, mot Centrum-Sør sonen. 100 Busser som utgjør 14 bussruter, får sine vanlige ruter endret, foruten tre stoppe-steder og overganger fra Prudente de Morais til São José. Linjer med busser skal omkjøres rundt stadion området, gjelder tallene rutenummerene; 08, 24, 35, 43, 30, 30A, 31 31A, 33, 33A, 33B, 44, 39 og 66. Så her gjelder det å følge nøye med om du bruker bussen mye.

Vi som sitter i nyter vår kjære og varme morgensol på gjerdet vårt, har også hørt at man kan få pamfletter/brosjyrer og  nye busslinje-karter både hos buss selskapens ekspedisjoner, på store kjøpe sentra som Midway,Carrefour etc. og på selve bussene. Ikke så dumt å raske med seg en slik i farten mens dette arbeids-styret pågår?